close
Uncategorized

Ventilationstips – Världens grönaste städer

1Vikten Av En Välservad Och Rengjord Värmepump copy

Vårt klimat är i förändring och den miljö vi lever i förorenas allt mer. Världens ledare sluter klimatavtal för att göra insatser för vår jord. Men vilka städer i världen är egentligen bäst på hållbarhet och minskad miljöpåverkan?

2012 var en av de grönaste städerna Vancouver i Kanada, enligt Michael d’Estries, som grundat flera initiativ för att göra världen mer hållbar. Stadens energi kommer till 90 procent från vattenkraft. Nybyggnationer får inte göras om de inte är koldioxidneutrala och de byggnader som redan finns måste minska sin energiförbrukning med 20 procent. Samtidigt har Vancouver gott om cykelvägar, bilpooler och kollektivtrafik.

San Francisco har de senaste åren legat högt vad gäller återvinning. Staden återvinner 77–80 procent av sitt avfall med hjälp av ett välutvecklat återvinnings- och kompostsystem. Dessutom har kollektivtrafiken och den stora satsningen på elbilar gjort att San Francisco hamnat bland toppstäderna.

Staden Curitiba i Brasilien har rankat högt tack vare sina ambitioner att förse staden med grönområden. 2012 låg antalet kvadratmeter grönområden per person på femtiotvå. Samtidigt har det aktivt planterats nya träd och skogar.

Även de nordiska länderna har varit på topp. Oslo har med sina många grönområden tagit en topplacering. Av Oslo kommun består två tredjedelar av naturreservat. Staden har dessutom en utpräglad cykel- och elbilstrafik samtidigt som så mycket som 80 procent av elförbrukningen kommer från biomassa som framför allt består av matavfall.

I Köpenhamn cyklade 2012 en tredjedel av befolkningen till jobbet regelbundet vilket naturligtvis har gett resultat på stadens luftkvalitet. Staden har en cykelväg som sträcker sig över flera mil. Enligt Aktuell hållbarhet är staden på god väg att bli världens första koldioxidneutrala stad. Andelen som cyklar ska idag vara runt 63 procent och utvecklingen av elbilar- och bussar går snabbt framåt tillsammans med ett ökande antal bilpooler.

I september 2016 publicerades en lista på världens mest hållbara städer vid tidpunkten. Listan kom från konsultfirman Arcadis, ”Sustainable Cities Index 2016”. Högst upp på listan, som baseras på de tre hållbarhetskatgorierna människor, planeten och tillväxt, kom Zürich, Singapore – och vår svenska huvudstad Stockholm. Stockholm ligger däremot på en andraplats i kategorin ”planeten”, som innefattar energiförbrukning, grönområden och luftföroreningar.