close
Uncategorized

För- och nackdelar med olika ventilationssystem i hemmet

1For- Och Nackdelar 1Med Olika V entilationssystem I Hemmet

Ett välfungerande ventilationssystem behövs i varje bostad för att hålla igång luftflödet, förhindra fukt och mögel och garantera de boende frisk och ren inomhusluft. Att välja ett ventilationssystem som fungerar både praktiskt och för en själv är av största vikt om man vill bygga hus eller se över sin nuvarande ventilation.

Det finns tre vanliga typer av ventilationssystem. Här går vi igenom dem och vilka deras för- och nackdelar är.

Den första kallas för självdrag. Det baseras på att inomhusluften stiger när den blir varm och förs då ut genom eventuell skorsten och frånluftskanaler. Trycket som bildas gör att ny luft utifrån strömmar in genom otätade utrymmen såsom brevinkast, fönster och dörrar.

Fördelarna med ett sådant här ventilationssystem är att det är enkelt och kräver väldigt lite underhåll. En annan fördel är att det blir energisnålt eftersom luftens temperatur och kvalitet styrs av vädret.

Att systemet är väderstyrt kan också vara en av systemets stora nackdelar. På sommaren kan det vara i stort sett ingen luftcirkulation- eller växling om det är väldigt varmt. Med det här systemet renas inte luften och att återvinna värmen går inte heller.

Mekanisk frånluft är ett senare ventilationssystem som precis som självdragsventilationen bygger på att luft kommer in på ”naturlig väg”. Skillnaden här är frånluften. Inomhusluften dras ut genom ett gemensamt frånluftskanalsystem som kopplar utsugning av luften till en fläkt.

Fördelarna med ett sådant här system är att det, till skillnad från självdragssystemet är mer styrbart. Det är också ett billigt alternativ. En nackdel med det här systemet är att man kan behöva installera en tilluftsventil eller ett filter som ser till att luften som kommer in renas.

Det sista av de tre vanligaste systemen är mekaniskt från- och tilluftssystem. Det är ett system med både till- och frånluftskanaler som drar in och ut luften, samt renar och ersätter den gamla med nya hela tiden. Systemets stora fördelar är att det är mer kontrollerat än de två föregående, inomhustemperaturen blir jämn och luften ersätts hela tiden.

Nackdelarna med ett mekaniskt från- och tilluftssystem är att det drar mycket mer energi än de övriga, och att till- och frånluftsventilerna kan täppas igen av damm och smuts som följer med luften och ständigt passerar och fastnar i ventilerna. Om de täpps till orsakas ofta föroreningar i inomhusluften, med dålig lukt och spridning av mögel som resultat. Ett sådant system behöver alltså service relativt ofta.