close

Homepage

Homepage

Akono AB tipsar om ventilation i hemmet

a2

Akono AB Djupdyker Inom Ventilation

Bakterier, mögel, dålig lukt och förorenad luft låter inte så trevligt, eller hur? Tyvärr är det det som blir resultatet av en bristfälligt fungerande ventilation. Med ett klimat som gör att de flesta av oss vistas inomhus närmare 90 procent av tiden blir det ingen hälsosam miljö att leva i om ventilationen inte fungerar som den ska.Om du just kom på att det var länge sedan du ägnade ditt ventilationssystem en tanke behöver du dock inte vara orolig. Det finns hjälp att få. Ett tips är Akono Ventilation.

Akono Ventilation varnar för bakterier och mögel

Akono AB är ett företag som vill uppmärksamma det många andra missar: hur viktigt det är att regelbundet rengöra sin ventilation. De förbättrar hälsan inomhus för såväl bostaden som dig som bor där. Frånluftsventiler kan bli en festplats för mögel och bakterier om de täpps till av smuts och damm. Det beror på att den smutsiga luften inte kommer ut. Luftflödet blir dåligt vilket leder till att luften blir fuktig. Fukt är framför allt en fara i våtutrymmen som badrum och tvättstugor. Samlas mycket fukt i ventilationen växer mögel och sprider allergi och sjukdom i bostaden.

Samma sak kan ske i en luftvärmepump, eftersom viss smuts passerar filtret, fastnar inuti pumpen istället och täpper till. Akono mäter luftflödet i din bostad och åtgärdar dålig cirkulation genom att rensa och rengöra frånluftsventilerna och luftvärmepumpen.

Upptäck dåligt luftflöde – enligt Akono

Går det då att själv upptäcka att luftflödet är dåligt? Ja visst. Håll koll framför allt i badrummet. Var uppmärksam på om handdukarna torkar långsammare än vanligt, om de länge känns fuktiga efter avslutad dusch. Att imma på spegeln tar lång tid på sig att försvinna är ett annat tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska, liksom hur det luktar i badrummet och resten av huset. Dåliga lukter tyder även det på stillastående luft, troligtvis på grund av tilltäppta ventilationskanaler.

Om du märker av någon av de här sakerna är det viktigt att vara extra uppmärksam på mögel. Svartmögel i badrummet växer gärna på fuktig silikonfog. Du kan se svartmögel som svarta prickar mellan kakelplattorna. Det går att tvätta och sanera bort på egen hand, men kom ihåg att sporerna finns kvar i luften vilket gör att möglet kommer tillbaka. Att byta ut de skadade delarna och se till att luften renas är det bästa botemedlet.

Den som väljer Akono kan vänta sig noggrann luftflödesmätning och rengöring av både frånluftsventilation, imkanal och eventuell värmepump.

continue reading