close
Uncategorized

Vikten av täta fönster/isolering

1Vikten Av Täta FönsterIsolering

Temperaturen utomhus växlar, men det ska inte inomhustemperaturen göra. Isoleringen hjälper till att hålla en bra och behaglig temperatur i hemmet och den behövs därför överallt. Om du funderar på att bygga nytt hus är det en fördel att från början isolera rätt. Har du redan ett hus som är väldigt dragigt eller blir för varmt på sommaren kan det vara läge att se över din isolering.

För det första är det viktigt att förstå varför vi isolerar våra hus. Isoleringen fungerar som ett skydd som hindrar värmen inifrån att sippra ut genom väggar och otätheter, och hindrar värmen utifrån på sommaren att komma in och göra bostaden till en bastu. Att isolera rätt är alltså ett sätt att minska avsevärt på energikostnader.

Vad bör man då tänka på när det kommer till isolering?

Vinden. Om du har en vind är det en viktig plats att börja på, eftersom värme stiger. Det är naturligt att den rör sig så högt den kan och finns det då ingen isolering på vinden, husets högsta rum, sipprar den varma luften ut och uppvärmningen blir nästintill onödig. Var uppmärksam på kondensbildning på vinden vid komplettering av isolering, som ju får vinden att värmas upp, eftersom det kan leda till fuktskador.

Väggar och golv. För att förhindra värmeförlust och tillväxt av fukt och mögel är det viktigt att komplettera isoleringen i de väggar som har en bristfällig sådan. Tidigare var det vanligt att man isolerade med olika typer av spån. I väggar kan detta spån med tiden ha rört sig nedåt i väggen vilket gör att den inte är isolerad högst upp. Det kan också finnas andra skäl till att du behöver komplettera din isolering, bristfälligt arbete av den som gjorde den första till exempel.

Fönster. Ungefär 40 % av all värmeförlust i ett hus sker genom fönstren. Att täta fönster är ett sätt att förhindra att det blir dragigt i bostaden. Tätningslister kring fönster och även dörrar torkar ut efter sex till åtta år. Kom ihåg att rengöra noga där den gamla listen suttit och att inte byta när vädret är fuktigt eller regnigt, eftersom listen inte fäster då.

Material. Vilket material ska du använda när du isolerar? Det finns många alternativ. Till golv är cellplast att föredra, men även mineralull, såsom stenull och glasull fungerar bra. Mineralull är ett bra material att isolera både väggar, golv och tak med. Bra att veta är att det finns både som skivor och på rulle.